Oppituki

Oppituki on Kokkotyö-säätiö hallinnoima ESR-projekti, jossa yhteistyökumppaneina ovat Jupiter-säätiö Vaasasta ja Siltavalmennus-yhdistys ry Tampereelta.

Lähtökohtana hankkeessa on mallintaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten oppisopimuskoulutuksen ohjaus sekä kouluttaa työpaikkakouluttajia. Tuetun oppisopimusopiskelun ohjauksen toimintamalli pyritään juurruttamaan käytäntöön.

Työpajojen ja oppisopimustoimistojen sekä muiden toimijoiden välinen yhteistyö tarvitsee toimintatavan oppisopimusopiskelun mahdollistamiseksi normaalia enemmän tarvitseville nuorille. Oppimisesta suurin osa tapahtuu työpaikoilla, joten oppisopimuskoulutuksen onnistuminen edellyttää myös työpaikoilla tapahtuvan ohjaamisen lisäresursointia.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on oppisopimusopiskelijoita ohjaavien organisaatioiden henkilökunta, työpajojen henkilöstö sekä yritysten työpaikkakouluttajat. Välillisenä kohderyhmänä on opinnoissaan tukea tarvitsevat nuoret.

Hankkeessa ohjataan ja tuetaan opiskelijaa oppisopimusopiskelussa. Käytännön työstä saatavan tiedon pohjalta luodaan malli tuetun oppisopimusopiskelun ohjaukseen. Työpaikkaohjaajia koulutetaan työpajoilla ja työpaikoilla.