Sormus-hanke

euvipu

Mitä? 

Hankkeen tavoitteena on kehittää työpajoille uusi toimintamalli, jolla mahdollistetaan niiden valmentautujien osallistuminen työpajatoimintaan, joiden työkyky tai taidot ovat jollakin tavoin rajoittuneet. Hankk

een aikana kehitetään sellaisia työmenetelmiä ja prosesseja, missä valmentautujan työtaidot ja osaaminen kehittyvät. Valmentautuja saa tehdä hänen omaa työkykyään vastaavaa työtä, mikä lisää osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista. Tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa käytetään sosiaalisen muotoilun periaatteita. Sosiaalisen muotoilun 

periaatteena on osallistaa valmentautujia työpajatoimintaan suunnittelemalla heidän kanssaan markkinakelpoisia tuotteita.

Miksi?

Valmennuksessa keskitytään valmentautujan voimavaroihin ja hyödynnetään asiakkaan taitoa ja osaamista tavoitteiden saavuttamisessa. Valmennuksen kautta luodaan valmentautujille työelämävalmiuksia ja työ

taitoja, joiden avulla parannetaan heidän valmiuksia osallistua työelämään tai opiskeluun. Hankkeen aikana pyritään luomaan tuotteita ja palveluita, joita työpajat ja yritykset pystyvät jatkossa tuottamaan valmentautujia osallistavan tuotantoprosessin avulla.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden työkyky tai taidot ovat joillakin tavoin rajoittuneet.

Miten?

Hankkeessa suunnitellaan tuotteita, jotka ovat markkinakelpoisia ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettuja. Tuotantoprosessi jaetaan erilaisiin tehtäviin, jotta jokaiselle valmentautujalle löytyy hänen työkykyään vastaavaa työtä. Uuden työmenetelmän avulla valmentautujat aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan toimintaan sekä etsitään jatkopolku työpajajakson päättymisen jälkeen.

 

Liitetiedosto(t): Hanke-esite