Tsemppiä finaaliin

Toiminta-alueena on Kokkolan seutukunta.

Tavoitteena kouluttaa verkostoja, kehittää arviointijärjestelmä riskitekijöiden tunnistamiseen ja nuorten tilanteen helpottamiseksi tehtyjen toimenpiteiden selvittäminen.

Kohderyhmänä ovat nuoret, kasvatus- ja opetushenkilöstö, kuraattorit, terveydenhoitajat, työpaikkaohjaajat, Kokkotyö-säätiön työntekijät ja työvoimahallinnon henkilöstö.

Yhteistyötahoina Nuorisokeskus Villa Elba, Kokkolan 4H-yhdistys ry, kolmannen sektorin toimijat sekä yritykset.

Hankkeen materiaalia:

Oppimisen vaikeudet
Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä, Ammattiopisto Luovi
Kokkola 14.4.2011

Innovatiivisia keinoja nuorten syrjäytymisen riskitekijöiden ehkäisyyn – kuinka kiinnittää nuoret palveluihin?
Professori Asko Suikkanen , Lapin yliopisto
Futuurifoorumi III, Kokkola 8.3.2011

Vuorovaikutus nuoren kanssa
Hanna Kivimäki
1.11.2011

Nuorten osallisuus ohjauksen haasteena
Professori Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto
Futuurifoorumi II, Kokkola 12.10.2010

Mielenterveysongelmat
Karita Mäkelä

Hyvinvointi - ja myös pahoinvointi – opitaan
Matti Rimpelä
Tsemppiä finaaliin - hankkeen päätösseminaari, Kokkola 10.10.2011

Opettaja nuoren kouluhyvinvoinnin edistäjänä
Pirkko Nurmi
Kokkola 10.9.2009

Motivaatio-ongelmat
Seija Eskola, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Kokkola 1.11.2010

AD/HD, Asperger
Seija Eskola, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
21.2.2011

VAT -arviointimenetelmän mahdollisuudet
Tuomas Leinonen

Tarkkaavaisuuden arviointilomake